Ønsker du at blive gravid i 30’erne og 40’erne? Her er lidt fakta.

Hvis du ønsker at blive gravid i dine 30’ere eller tidlige 40’ere, så er det sandsynligvis sværere for dig end hvis du var i 20’erne, men lyt til forskningen, og du er godt på vej til at blive gravid. Du kan øge dine chancer markant, hvis du følger forskningens råd.

Tidspunktet for samleje er afgørende

En kvinde i slutningen af 30’erne har i gennemsnit 20-25% chance i hver cyklus for at blive gravid, i følge et studie fra Duke University (Dunson et. al). Undersøgelsen fulgte 768 danske kvinder, som anvendte naturlige metoder for IKKE at blive gravide. Naturlige metoder er dog ikke fejlfrie, og 433 par blev gravide, mens undersøgelsen stod på.

Det, at parrene forsøgte at undgå at blive gravide, er en stor fordel, når man vil have det bedste billede af hvordan man lettest bliver gravid. I hver cyklus er der kun 6 dage, hvor det er muligt for kvinden at opnå graviditet (fertilitetsperioden begynder 5 dage før ægløsning). Dagen efter ægløsning er det stort set ikke længere muligt at blive gravid (Wilcox et al). Hver gang et par har sex i ægløsningsperioden øger de deres chancer for at opnå graviditet. Har de sex flere gange i løbet af perioden øger de naturligvis chancen. Det handler basalt set om at slå en sekser med terningen og jo flere gange, at du kaster med terningen, jo større er sandsynligheden for at det sker.

Typisk er studier af fertilitet svære at analysere. Hvorfor bliver nogle par hurtigere gravide end andre? Er de mere frugtbare eller er de blot mere aktive i sengen? Fordi at parrene i denne undersøgelse gjorde hvad de kunne for at undgå at blive gravide, havde de naturligvis mindst muligt sex i løbet af ægløsningsperioden. De, der havde sex, havde det typisk kun én gang op til ægløsning. Dermed var det muligt at fastslå hvad sandsynligheden er for graviditet baseret på kvindens alder og hvornår i ægløsningsperioden, at parret havde sex.

Dage hvor du lettest bliver gravid

Ovenstående diagram fra undersøgelsen viser at en kvinde i slut-30’erne har næsten 25% chance for at blive gravid. Tallene viser også, at hendes chance for at blive gravid på hendes mest frugtbare tidspunkt er markant lavere end kvinder i 20’erne. Endda er hendes chance for at blive gravid ved samleje på dag 2 før ægløsningen den samme som en kvinde i begyndelsen af 30’erne, som har samleje 3-4 dage før hun har ægløsning. For en kvinde i slutningen af 30’erne er det derfor ikke ligegyldigt, hvornår hun har samleje i ægløsningsperioden, hvis hun ønsker at blive gravid.

I en anden undersøgelse blev 2.820 danske par fulgt i et år, mens de forsøgte at blive gravide (Rothman). 72% af de 35-40-årige kvinder blev gravide inden for et år, mens 87% af kvinderne mellem 30 og 34 år blev gravide i same periode. For de par, der planlagde tidspunktet for samleje, var resultatet meget højere: 78% af de 35-40-årige blev gravide, mens det gjaldt for 90% af de 30-34-årige.

Disse tal understøttes af andre større studier.

Baseret på ovenstående er det tydeligt at hvis du ønsker at blive gravid i slutningen af dine 30’ere, så er det vigtigt at have sex på det helt rigtige tidspunkt. Det vil sige 1-2 dage før ægløsning.

Kvinder, der allerede har født, bliver lettere gravide

Undersøgelser har vist at kvinder som har født tidligere har lettere ved at blive gravid senere i livet. Kvinder, der allerede har født, begynder først at få svært ved at blive gravide, når de når omkring 38-årsalderen, mens det bliver sværere allerede omkring 33-årsalderen for kvinder, der ikke har født. Det var især tydeligt i undersøgelsen af de 2.820 danske par.

tidligere graviditet øger din frugtbarhed

Forklaringen menes at være, at en fødsel nulstiller en kvindes fertilitet, selvom man ikke kender årsagen til det. En anden forklaring kan også være, at de kvinder, der allerede havde født, blot var mere frugtbare, og at det var årsagen til at de tidligere havde fået et barn. Altså, at fødslen i sig selv ikke havde noget med det.

Din mands alder spiller en rolle

Mandens alder spiller også en rolle, særligt hvis han er over 40 år. Kvinder i slutningen af 30’erne, som forsøger at blive gravide med en mand, der er ældre, har sværere ved at blive gravide i løbet af 12 måneder.

I følge studiet fra Duke University af 768 danske par havde en kvinde i slutningen af 30’erne 29% chance for at blive gravid med en jævnaldrende mand på sin mest frugtbare dag, mens en kvinde på samme alder med en mand, der var 5 år ældre eller mere, kun havde 18% chance for at få befrugtet et æg.

forskel-paa-fertilitet

 

Rygning og alkohol påvirker fertiliteten

De kræftfremkaldende stoffer i cigaretrøg skader folliklerne (hvor æggene dannes). Rygere kommer i overgangsalderen gennemsnitligt 1-2 år tidligere end ikke-rygere (Sapre et al), og kvinder i alle aldre, der ryger, har omkring dobbelt så stor risiko for at være barnløs efter 5 års forsøg, også hvis de er i fertilitetsbehandling. Rygning under graviditeten øger desuden risikoen for abort med omkring 30% (Pineles). Heldigvis er mange af skaderne fra rygning kortsigtede, så de ophører, når du stopper med at ryge.

I en dansk undersøgelse af 430 par mellem 20-35 år undersøgte forskerne hvordan alkohol påvirker fertiliteten (Jensen T. et al). Mens de fleste af os godt ved, at vi skal begrænse alkoholindtaget, når vi forsøger at blive gravide, så viste denne undersøgelse, at selv 1-5 genstande påvirker chancen for at blive gravid – på trods af at antallet af samleje hos parrene faktisk steg i takt med alkoholindtaget.

Alkohol påvirker fertiliteten ved at nedsætte koncentrationen af vigtige hormoner, hæmmer ægløsning og forstyrrer sædcellernes vej gennem æggelederen.

Du har større risiko for abort

Der er desværre altid en risiko for at graviditeten ikke ender lykkeligt. Selv for kvinder i 20’erne og begyndelsen af 30’erne er risikoen for spontan abort inden uge 20 ca. 10-15%. Så snart en kvinder bliver 37 år, stiger risikoen markant, og den er over 60% for kvinder, der er 45 år.

De fleste aborter sker i første trimester, altså i de første 12 uger (Farr et al). Kun 2% af graviditeterne ender i spontan abort efter uge 20. Den mest almindelige årsag til spontan abort er kromosomfejl. I gennemsnit har en kvinde i begyndelsen af 20’erne 17% risiko for, at der er kromosomfejl i hendes æg. Er hun i begyndelsen af 40’erne er risikoen næsten 80% (Battaglia et al).

Stigningen af kromosomfejl i æggene er den primære årsag til, at kvinder ikke er nær så frugtbare fra slutningen af 30’erne. Selvom antallet af æg mindskes med alderen, så viser alt, at det ikke er kvantiteten, men kvaliteten af æggene, som gør det svært for kvinder i en sen alder at blive gravide (O’Connor et. al).

Den store stigning i aborter ses ved 37-årsalderen, men da mange studier grupperer 35- til 39-årige sammen, giver det en vis usikkerhed, som gør, at kvinder i midten af 30’erne får at vide, at deres chance for at blive gravide er lavere end den reelt er og at kvinder i slutningen af 30’erne, får at vide at de har en større chance, end de egentlig har.

Har kvinderne i slutningen af 30’erne en partner, der er over 40 år, fordobles risikoen for abort sammenlignet med kvinder, der har en jævnalderende partner (Rochebrochard et al).

Konklusion: Sådan bliver du hurtigere gravid i 30’erne

Forsøger du at blive gravid i slutningen af dine 30’ere eller senere er der ingen grund til panik, selvom du umiddelbart har dårligere odds end da du var 25. Faktum er, at når terningen skal kastes, er sandsynligheden for at du rammer en sekser langt mindre end når en yngre kvinde kaster terningen. Men du kan gøre dit for at terningen lettere falder i din favør.

De fleste forskningstudier konkluderer, at kvinder i slut-30’erne har 70-80% sandsynlighed for at blive gravide i løbet af et år. Yderligere 10-15% vil opnå graviditet det andet år. Overordnet set, så bliver 90% af kvinderne i slutningen af 30’erne gravide inden for 2 år.

I undersøgelsen af de 2.820 danske par viste justerede analyser, at kvinder i slutningen af 30’erne havde 75% samme sandsynlighed for at blive gravid som de 20-24-årige. En overraskende lav forskel. Dette fik forskerne til at kigge nærmere på forskellen på de to grupper, for at se hvorfor det således. Sagen er, at jo ældre kvinderne var, jo mere umage gjorde de for at blive gravide, hvilket hjalp dem betragteligt; de røg ikke, drak ikke nær så meget, var ikke overvægtige og var mere opmærksomme på at have sex på de rigtige tidspunkter end de yngre kvinder var.

Kort sagt, selvom dine æg måske ikke er i samme stand som da du var 20 år, betyder det ikke at dine chancer for at blive gravid er så dårlige endda, hvis du gør en indsats.  Undgå alkohol selv i små mængder, dyrk masser af sex (lad terningen rulle så mange gange som overhovedet muligt for at slå sekseren) og dyrk sex på din mest frugtbare dag (som typisk vil være dag 2 før ægløsning), så øger du markant dine chancer for at blive gravid langt hurtigere.

Referencer

Torrealday S. Is the fertility treatment itself a risk factor for early pregnancy loss?